• Litwa
  • 21 sierpnia, 2020 11:17

Bezpłatne studia dla Białorusinów na Uniwersytecie Wileńskim

Uniwersytet Wileński (VU) ogłosił w czwartek, że będzie oferował bezpłatne studia białoruskim studentom. Celem inicjatywy jest okazanie solidarności i wsparcie demokratycznych aspiracji sąsiedniego kraju – informuje uniwersytet.

BNS
Bezpłatne studia dla Białorusinów na Uniwersytecie Wileńskim

Fot. Lukas Balandis/BNS

Kandydaci z Białorusi będą mogli wybrać zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie, a wszystkie koszty ich studiów pokryje uczelnia.

Najzdolniejsi studenci na pierwszym roku studiów otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 200 euro.

Zdaniem rektora VU Rimvydasa Petrauskasa historia uczelni jest ściśle związana z kształtowaniem się białoruskiej tożsamości, a także wspólnoty narodów litewskiego i białoruskiego. Zarówno uniwersytet, jak i samo miasto Wilno mają wiele przejawów białoruskiej tożsamości.

„Na kształtowanie się białoruskiej tożsamości istotny wpływ miała inteligencja, która mieszkała i pracowała w Wilnie na początku XX wieku. Język i kultura białoruska, naród białoruski są częścią historii Wilna i uniwersytetu, a miejmy nadzieję, że także częścią ich przyszłości. Litwę i Białoruś łączy nie tylko 679 kilometrów wspólnych granic, ale także mniej więcej tyle samo lat historii. Wspólna przeszłość Wielkiego Księstwa Litewskiego mogłaby być podstawa łącząca współczesne społeczeństwa Litwy i Białorusi” – powiedział R. Petrauskas.

Jak informuje uczelnia, tzw. Stypendium WKL dla Białorusinów będzie uzupełnieniem projektu stypendialnego 450-lecia Uniwersytetu Wileńskiego, który ma zachęcić zdolną młodzież z rodzin mniej uprzywilejowanych społecznie do podjęcia studiów wyższych.

PODCASTY I GALERIE