• Litwa
  • 5 listopada, 2020 15:34

Bezpłatne posiłki przysługują uczniom również na czas kwarantanny

Po ogłoszeniu przez rząd trzytygodniowej kwarantanny powszechnej, część dzieci będzie się uczyła zdalnie. Uczniom, którym przysługuje bezpłatne żywienie, nadal ma być zapewnione - albo w formie racji żywnościowych, albo już gotowych posiłków, gdy wymaga tego sytuacja w rodzinie.

zw.lt
Bezpłatne posiłki przysługują uczniom również na czas kwarantanny

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Zgodnie z decyzją rządu, w czasie kwarantanny, starsi uczniowie będą się uczyć zdalnie lub w trybie hybrydowym, a przedszkolacy i dzieci do czwartej klasy będą chodzić do przedszkola lub szkoły jak zwykle, chyba że samorząd ogłosi bardziej surowe restrykcje. 

Na Litwie darmowe posiłki przysługują wszystkim przedszkolakom i pierwszoklasistom, a także uczniom starszych klas z rodzin o niskich dochodach. W skali kraju z bezpłatnych posiłków korzysta około 90 tysięcy dzieci. 

Dyrekcja szkoły ma sporządzić listę uczniów otrzymujących bezpłatne posiłki z informacją o miejscu zamieszkania i numerami telefonów kontaktowych; ustalić w jakich formie rodziny preferują posiłki – czy mają to być racje żywieniowe czy już ugotowane dania oraz jak często mają być dostarczane. Rodzice mają być o tym poinformowani oficjalnie – mailowo lub poprzez e-dzienniczek czy też telefonicznie. Informacja o bezpłatnych posiłkach ma się ukazać również na stronie internetowej szkoły. 

Jeśli rodzina nie ma możliwości odebrania racji żywnościowej lub gotowego jedzenia w szkole (ponieważ mieszka daleko i nie posiada transportu, są chorzy itd.), wówczas ustala się, w jaki sposób jedzenie zostanie dostarczone do domu. Po dostarczeniu do domu żywność ma być pozostawiona pod drzwiami.

Podczas odbioru w szkole, jedzenie powinno być już zapakowane i gotowe do zabrania. Mogą je odebrać rodzice, opiekunowi lub pełnoletni uczniowie.

Osoby przygotowujące posiłki przez cały czas muszą używać środków ochrony osobistej: respiratora, jednorazowych rękawiczek, środka dezynfekującego.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia 

PODCASTY I GALERIE