• Litwa
  • 8 sierpnia, 2022 9:21

Bezpłatne posiłki i wsparcie na przybory szkolne. Sprawdź komu przysługują

Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym mogą ubiegać się o bezpłatne posiłki i wsparcie na przybory szkolne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy przypomina, że niezależnie od dochodów rodziny i bez odrębnego wniosku, bezpłatne obiady szkolne należą się dzieciom wychowania wczesnoszkolnego , pierwszakom i drugoklasistom.

zw.lt
Bezpłatne posiłki i wsparcie na przybory szkolne. Sprawdź komu przysługują

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Uczniowie mają prawo do wsparcia w wysokości 92 EUR na zakup przyborów szkolnych oraz bezpłatne posiłki – obiady w placówce oświatowej oraz posiłki na koloniach organizowanych przez szkoły – jeśli średni miesięczny dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 220,50 EUR.

W wyjątkowych przypadkach bezpłatne posiłki i wsparcie na zakup przyborów szkolnych mogą być przyznane w przypadku wyższych dochodów, czyli gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 294 EUR miesięcznie.

Takie przypadki obejmują na przykład chorobę, wypadek, utratę żywiciela rodziny, gdy matka lub ojciec samotnie wychowują dziecko, gdy osoby mieszkające razem wychowują troje lub więcej dzieci lub co najmniej jedną z osób mieszkających razem jest osoba niepełnosprawna.

PODCASTY I GALERIE