• Litwa
  • 13 grudnia, 2022 18:49

Betlejemskie Światło Pokoju przekazane na Litwę

Harcerze z Suwałk przekazali we wtorek litewskim skautom Betlejemskie Światło Pokoju. Spotkanie odbyło się tym razem po stronie litewskiej w Mariampolu.

PAP
Betlejemskie Światło Pokoju przekazane na Litwę

Harcerze wyjechali po światełko w niedzielę do Częstochowy, a w poniedziałek przywieźli je do Suwałk. We wtorek 20-osobowa grupa reprezentująca Hufiec ZHP w Suwałkach pojechała do Mariampola, by przekazać światełko Litwinom.

„Odśpiewaliśmy nasze hymny narodowe, złożyliśmy życzenia, śpiewaliśmy kolędy i przekazaliśmy sobie upominki. Najważniejsze, że ta wieloletnia tradycja przekazywania światełka nie ustała” – powiedziała PAP Karolina Miller z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Suwałkach im. Tadeusza Lutostańskiego.

Harcerka poinformowała, że po światełko przyjechali do Mariampola miejscowi skauci a także harcerze z Kowna i Wilna.

„W tym roku nasze spotkanie było bardziej bliskie i było nas więcej, niż w poprzednich dwóch latach, w trakcie trwania pandemii. Znowu poczuliśmy ten wspaniały klimat wspólnoty harcerskiej. Atmosfera była wspaniała” – dodała Miller.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty. Jego idea narodziła się w Austrii w 1986 r. – wtedy światełko przywieziono z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem dla tamtejszych niewidomych dzieci. Dwa lata później austriaccy skauci po raz pierwszy pojechali po ogień do Betlejem, aby przekazać go skautom z całej Europy.

Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 r. od słowackich kolegów, a następnie przekazują je do Rosji, na Ukrainę, Białoruś, Litwę a także do Niemiec i do Danii. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafi na wigilijne stoły w Polsce oraz do kościołów, urzędów i szpitali.

PODCASTY I GALERIE