• Litwa
  • 14 czerwca, 2016 14:08

Bernatonis i Ziobro potępili deportacje 1941 roku

Rosja, która jest spadkobiercą Związku Sowieckiego, nadal w żaden sposób nie zrekompensowała straty poniesione przez osoby deportowane – napisano w we wspólnym oświadczeniu ministrów sprawiedliwości Polski, krajów bałtyckich i Ukrainy, w którym zostały potępione stalinowskie deportacje z 1941 roku.

BNS
Bernatonis i Ziobro potępili deportacje 1941 roku

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Historia nie może być ani zmieniona, ani zapomniana. Osoby wywiezione na Syberię i rozrzucane na obszernym terytorium Związku Sowieckiego przeżywały niewyobrażalne fizyczne i duchowe katusze, dlatego obecnie zasługują na pamięć, sprawiedliwość i potępienie tamtych przestępstw” – napisano w oświadczeniu.

Autorzy oświadczenia, że oficjalna retoryka Rosji nie mienia się, ponieważ nadal jest negowana wina ówczesnych sowieckich władz.

„Zawsze będziemy pamiętać o tych, których już z nami nie ma i zawsze będziemy potępiać przestępstwa wszelkich systemów totalitarnych” – można przeczytać w oświadczeniu.

Oświadczenie podpisali Juoazas Bernatonis (Litwa), Urmas Reinsalu (Estonia), Dzintars Rasnačs (Łotwa), Zbigniew Ziobro (Polska) i Pawło Petrenko (Ukraina).
Oświadczenie zostało zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Litwy.

W nocy 14 czerwca 1941 roku rozpoczęły się pierwsze masowe zesłania mieszkańców Litwy. Jak wynika z danych Centrum Badania Ruchu Oporu i Ludobójstwa Mieszkańców Litwy, w ciągu pierwszego roku okupacji uwięziono, zamordowano bądź zesłano około 23 tys. osób, a w latach 1940-1953 – ponad 280 tys. osób.

PODCASTY I GALERIE