• Litwa
  • 17 lutego, 2015 15:07

Bernatonis: Mieszkańcy bardziej świadomi swoich praw

Litewscy konsumenci oraz przedsiębiorcy bardziej orientują się w ochronie swych praw, oświadczył minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis.

BNS
Bernatonis: Mieszkańcy bardziej świadomi swoich praw

Fot. BFL/Andrius Ufartas

„Tendencje są oczywiste. Moim zdaniem udało się to osiągnąć poprzez systemową pracę konkretnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz poprzez wdrażanie w życie standardów europejskich” – podkreślił podczas konferencji prasowej Bernatonis.

Z badań opinii publicznej przeprowadzonej w grudniu przez spółkę Vilmorus wynika, że 41 proc. ankietowanych posiada wystarczająco informacji o swoich prawach. Jest to o 10 punktów procentowych więcej, niż w roku 2013.

85 proc. badanych odpowiedziało, że w sprawie defektu kupionego towaru, w pierwszej kolejności zwróciłoby się do sprzedawcy. 60 proc. wiedziało, dokąd ma się zwrócić, jeśli sprzedawca będzie unikał odpowiedzialności.

Z badań wynika, że 55 proc. przedsiębiorców sądzi, że ma wystarczająco informacji o ochronie swych praw. 60 proc. przedsiębiorców oświadczyło, że podpisało kodeks dobrych praktyk. 25 proc. – nie słyszało o takim kodeksie.

PODCASTY I GALERIE