• Litwa
  • 8 maja, 2021 6:01

Będzie testowany krajowy system ostrzegawczo-informacyjny

12 maja, w środę, od godz. 15.00 na terenie całego kraju zostaną uruchomione syreny, a mieszkańcom na telefony komórkowe za pośrednictwem systemu ostrzegania i informowania mieszkańców (lit. GPIS) będą przesyłane komunikaty.

vrsa.lt
Będzie testowany krajowy system ostrzegawczo-informacyjny

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Zwracamy uwagę, że te wiadomości będą przekazywane tylko do telefonów z włączoną funkcją transmisji komórkowej. Instrukcje dot. konfiguracji telefonu i więcej informacji o tym systemie: https://www.lt72.lt/?page_id=1969 

Prosimy mieszkańców rejonu, aby, gdy usłyszą wycie syren, nie wpadali w popłoch i zachowali spokój. Podczas wycia syren włączcie litewskie narodowe radio lub telewizję, nadawców regionalnych i lokalnych, wysłuchajcie informacji o teście.

PODCASTY I GALERIE