• Litwa
  • 25 lipca, 2014 6:02

Będzie powtórka Szlaku Bałtyckiego?

25 lat temu, 23 sierpnia 1989 roku, prawie 2 miliony osób utworzyło 640-kilometrowy żywy łańcuch rąk z Wilna do Tallina. W ten sposób przekazano światu wiadomość: „Budzą się już kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia". Z okazji jubileuszu Litwini chcą powtórzyć Szlak Bałtycki.

zw.lt
Będzie powtórka Szlaku Bałtyckiego?

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Z okazji 25-lecia Szlaku Bałtyckiego mieszkańcy miast i miasteczek Litwy nawoływani są do spotkania się w miejscach ważnych dla tego historycznego wydarzenia – chwycić się za ręce i przypomnieć te ważne dla współczesnej historii Litwy momenty.

Zbiórka Szlaku Bałtyckiego rozpocznie się 23 sierpnia o godz. 10 na placu Katedralnym – tam gdzie Szlak Bałtycki miał swój początek.

Organizatorzy wydarzenia, czyli Dział Historii Parlamentaryzmu i Upamiętnienia Kancelarii Sejmu RL, zachęcają wszystkich, by tego dnia przybyli na plac Katedralny i przynieśli ze sobą pisemne wspomnienia o Szlaku Bałtyckim, życzenia dla Litwy. Zebrane teksty opublikowane zostaną w książce o Szlaku Bałtyckim, która przechowywana będzie w muzeum.

Organizatorzy informują również, że teksty można wysyłać pod adresy mailowe: anrups@lrs.lt lub istorija@lrs.lt.

PODCASTY I GALERIE