• Litwa
  • 6 grudnia, 2019 12:40

Będzie Anna w litewskim paszporcie? Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Sądu Konstytucyjnego

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Sądu Konstytucyjnego prosząc o wykładnię w kwestii pisowni nielitewskich imion w dokumentach tożsamości oraz rozważa możliwość zmiany aktów prawnych, które regulują pisownię.

BNS
Będzie Anna w litewskim paszporcie? Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się do Sądu Konstytucyjnego

Fot. BNS/Lukas Balandis

Obecnie urzędy stanu cywilnego i wydziały migracji odmawiają rejestracji w dokumentach takich imion jak Anna, Leyla, Ellana, Estella, a chcący umieścić w dokumentach taką formę imienia muszą za każdym razem wkraczać na drogę sądową. Sądy z kolei formują praktykę przychylną dla pisowni tego rodzaju imion.

„Uważamy, że powstała dwuznaczna sytuacja, i nie jest dobrze, że zmuszamy naszych ludzi zwracać się do sądu i tylko wówczas z pomocą sądu otrzymują oni to, czego chcą. Zwrócimy się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie pisowni imion literami łacińskimi” – powiedział minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius.

W piątek w ministerstwie została zorganizowana dyskusja na ten temat – językoznawcy i społecznicy opowiadający się za litewską pisownią imion podkreślają konstytucyjny status państwowego języka litewskiego, a możliwą liberalizację pisowni uważają za zagrożenie dla języka.

Tymczasem specjaliści urzędów stanu cywilnego, obrońcy praw człowieka podkreślają, że obecne akty prawne ograniczają przewidziane w Konstytycji wolności osobiste na podstawie narodowości i języka, także prawo do swobodnego przemieszczania się. Nawołują oni do ustalenia konkretnych wyjątków, kiedy imiona w dokumentach tożsamości można byłoby zapisywać nie według zasad języka litewskiego.

PODCASTY I GALERIE