• Litwa
  • 21 sierpnia, 2015 6:03

Będą szkolić dziennikarzy do walki z propagandą

W reakcji na wpływy propagandy rosyjskiej w regionie bałtyckim, w Rydze ma zostać założone centrum dziennikarskie, którego praca będzie skierowana na polepszanie jakości mediów, zwłaszcza rosyjskojęzycznych.

BNS
Będą szkolić dziennikarzy do walki z propagandą

Fot. BFL

Wiceminister Romas Jarockis, który spotkał się w Rydze z kolegami z Łotwy i Estonii, zapewnia, że po założeniu centrum Litwa mogłaby się spodziewać finansowania na badania z zakresu mediów oraz na projekty związane z edukacją medialną. Środki na projekty skierowane na Litwę, Łotwę i Estonię, są przewidziane w budżecie Nordyckiej Rady Ministrów – forum międzyrządowej współpracy państw skandynawskich.

„Mówiliśmy o tym, że nie byłaby to kontrpropaganda, projekty te służyłyby kształceniu dziennikarzy, zapoznaniu ich z metodami i sposobami walki z dezinformacją, aby media opierały się na faktach. To przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji dziennikarzy i podnoszenie świadomości medialnej społeczeństwa” – mówi Jarockis.

Jak wskazuje ministerstwo, działalność centrum dziennikarskiego byłaby skierowana przede wszystkim do dziennikarzy mediów rosyjskojęzycznych, jako odpowiedź i reakcja na nowe wyzwania propagandowe.

„Na Litwie podstawowy akcent padłby na badania, analizy medialne. Wszystkiemu dowodziłoby centrum, które w końcu października zostałoby stworzone w Rydze” – zapowiada Jarockis.

PODCASTY I GALERIE