• Litwa
  • 16 października, 2014 11:59

Będą kary za sprzedaż napojów energetycznych nieletnim

Sejm zalegalizował dzisiaj kary za sprzedaż napojów energetycznych dla nieletnich.

BNS
Będą kary za sprzedaż napojów energetycznych nieletnim

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Odpowiednia poprawka do Kodeksu Wykroczeń Prawa Administracyjnego zakłada, że sprzedaż napojów energetycznych dla osób w wieku do 18 lat pociąga za sobą kare w wysokości od 200 do 400 litów.

Jeżeli napój energetyczny osobie nieletniej kupiłyby inne osoby, zostałyby ukarane kara w wysokości od 50 do 200 litów.

Za tą poprawką głosowało dzisiaj 92 posłów, nikt nie był przeciwko, 5 posłów wstrzymało się od głosu.

Poprawki wchodzą w życie już od listopada.

PODCASTY I GALERIE