• Litwa
  • 3 czerwca, 2016 17:51

Będą kary za dyskryminację ze względu na wiek i na niepełnosprawność

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za dyskryminowanie ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz za podburzanie do dyskryminowania osób należących do tych grup.

BNS
Będą kary za dyskryminację ze względu na wiek i na niepełnosprawność

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Litewski Kodeks Karny przewiduje kary za dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, narodowość, język czy wyznanie. Nie przewiduje jednak kary za dyskryminację ze względu na wiek i niepełnosprawność, choć międzynarodowe akta prawne tego zakazują – mówi minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis.

W ubiegłym roku na wokandę sądów trafiły 24 sprawy karne dotyczące dyskryminacji, w 2014 roku takich spraw było 40.

PODCASTY I GALERIE