Litwa
BNS

Będą kary za dyskryminację ze względu na wiek i na niepełnosprawność

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za dyskryminowanie ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz za podburzanie do dyskryminowania osób należących do tych grup.

Litewski Kodeks Karny przewiduje kary za dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, narodowość, język czy wyznanie. Nie przewiduje jednak kary za dyskryminację ze względu na wiek i niepełnosprawność, choć międzynarodowe akta prawne tego zakazują – mówi minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis.

W ubiegłym roku na wokandę sądów trafiły 24 sprawy karne dotyczące dyskryminacji, w 2014 roku takich spraw było 40.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!