• Litwa
  • 18 lutego, 2022 9:27

Bank Centralny Litwy ostrzegł przed możliwymi cyberatakami i przerwami w dostawie prądu

Bank Centralny Litwy ostrzegł banki i instytucje finansowe przed możliwymi cyberatakami i przerwami w dostawie prądu w związku z możliwym atakiem Rosji na Ukrainę.

BNS
Bank Centralny Litwy ostrzegł przed możliwymi cyberatakami i przerwami w dostawie prądu

Fot. pexels.com/ Ricardo Ortiz

W liście Banku Centralnego do firm finansowych stwierdzono, że utrata prądu i dostępu do internetu to jeden z „ekstremalnych, ale możliwych” scenariuszy, na który trzeba się przygotować.

„Wzrost napięć geopolitycznych w regionie zwiększa zagrożenie cyberatakami, w tym atakami na kluczową infrastrukturę informatyczną” – ostrzega się w liście.

W komentarzu udzielonym dla agencji BNS Bank Centralny podkreśla, że ciągle monitoruje przestrzeganie przez instytucje finansowe wymogów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, aktualizuje plany oraz dąży do zapewnienia należytego przygotowania się na różne scenariusze.

Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś i Rosja nadal należą do wspólnego systemu elektroenergetycznego BRELL kontrolowanego z Moskwy.

PODCASTY I GALERIE