• Litwa
  • 23 sierpnia, 2023 12:45

Bałtycki łańcuch żywych rąk

23 sierpnia mijają 34 lata, odkąd mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii utworzyli wielokilometrowy żywy łańcuch od Wilna do Tallinna przez Rygę, aby w ten sposób podkreślić swoje dążenie do niepodległości. Długość Szlaku liczyła ok. 650 km. Symbolizował on wspólny los tych republik, które w rezultacie wspomnianego paktu utraciły niezależność, a niebawem i niepodległość.

zw.lt
Bałtycki łańcuch żywych rąk

Dzień protestu wypadał w 50. rocznicę podpisania tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow o podziale stref wpływu w Europie, na którego skutek kraje bałtyckie popadły w zależność od Związku Radzieckiego.

W roku 2009 Bałtycki łańcuch został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata.

Łyk historii

Gorbaczowowskie reformy głasnost i pieriestrojka z drugiej połowy lat 80. sprawiły, że uliczne manifestacje stały się coraz częściej wyrazem niezadowolenia ludności. W 1986 i 1987 roku pierwsze demonstracje w stolicach krajów bałtyckich były jednak zakazywane i rozpędzane przez milicję. Dopiero w 1988 roku władze zgodziły się na przeprowadzenie pierwszych pokojowych demonstracji.

Na tydzień przed opisywanym wydarzeniem Związek Radziecki ujawnił istnienie tajnego protokołu, twierdząc jednocześnie, że trzy kraje bałtyckie wstąpiły do ZSRR dobrowolnie. W tym samym czasie członkowie litewskiego ruchu Sąjūdis przegłosowali, że Litwa będzie dążyła do uzyskania niepodległości.

Żywy łańcuch

Utworzenie ludzkiego łańcucha było przygotowane tak, by nie było w nim żadnych przerw. Władze miast i gmin ustalały miejsca, do których dowozić będą ludzi autobusami. Pomoc w koordynacji akcji udzieliły również stacje radiowe. Kulminacją protestu było wzniesienie połączonych rąk demonstrantów na 15 minut o godz. 19.00 czasu lokalnego. Później w wielu miejscach odbywały się kolejne demonstracje, m.in. na placu Katedralnym w Wilnie, a także masowe msze.

Protesty przebiegły w sposób pokojowy, choć niektórzy komunistyczni przywódcy (m.in. Erich Honecker i Nicolae Ceauşescu) deklarowali chęć wsparcia ZSRR w ewentualnym stłumieniu manifestacji. Manifestacje poparcia dla „bałtyckiego łańcucha” odbyły się również w Moskwie i w Mołdawii.

Szacunki co do liczby uczestników protestu różnią się. Radziecka agencja prasowa TASS podała liczbę 300 tys. Estończyków i 500 tys. Litwinów uczestniczących w protestach (nie podano szacunków dla Łotwy), natomiast agencja Reuters podała liczby 700 tys. Estończyków, 500 tys. Łotyszy i 1 mln Litwinów. Według tych szacunków w proteście uczestniczył zatem co czwarty mieszkaniec krajów bałtyckich.

Dążenie do niepodległości

Olbrzymia mobilizacja mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii uświadomiła światu siłę, jaka w nich tkwiła i wzmocniła ich dążenia do niepodległości. W grudniu 1989 roku Gorbaczow podpisał deklarację potępiającą tajny protokół. Wcześniej, 9 listopada, upadł Mur Berliński.

11 marca 1990 roku Litwa jako pierwsza republika radziecka ogłosiła niepodległość. W dwa lata po utworzeniu „bałtyckiego łańcucha” niepodległość wszystkich trzech krajów uznana została przez wspólnotę międzynarodową.

„Bałtycki łańcuch” został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy łańcuch ludzi, jednak z czasem został zdystansowany przez bengalski łańcuch, który zgromadził ponad 5 milionów ludzi i osiągnął 1050 km długości.

PODCASTY I GALERIE