• Litwa
  • 25 listopada, 2019 15:37

Badanie: Połowa medyków czuje nacisk kierowników szpitali

Ministerstwo zdrowia zaprezentowało dzisiaj wyniki konsultacji na temat zdrowia psychicznego pracowników służby zdrowia. Jednocześnie resort przedstawił działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego medyków oraz pierwsze wyniki działalności telefonu zaufania.

BNS
Badanie: Połowa medyków czuje nacisk kierowników szpitali

Fot. BNS/ Erikas Ovčarenko

Od 5 listopada na telefon zgłosiło się 40 sygnalistów. Połowa zgłoszeń dotyczyła nacisków na personel ze strony kierownictwa placówek zdrowia.

Większość zgłaszających pochodziła z Wilna i Kłajpedy oraz rejonu szawelskiego.

Konsultacje społeczne zostały zainicjowane w związku z sygnałami personelu medycznego o przemocy psychologicznej w placówkach oraz samobójstw wśród medyków, do których ostatnio doszło.

PODCASTY I GALERIE