• Litwa
  • 3 grudnia, 2019 11:58

Badanie PISA: Wyniki litewskich piętnastolatków nieznacznie lepsze

We wtorek w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu zostały zaprezentowane wyniki badania PISA. Jest to międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. W 2018 roku w badaniu wzięło udział 79 krajów.

BNS
Badanie PISA: Wyniki litewskich piętnastolatków nieznacznie lepsze

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

W dziedzinie czytania i interpretacji Litwa znalazła się na 29-36 miejscu, razem z Rosją, Włochami, Słowacją, Izreaelem i innymi państwami. Wyniki litewskich piętnastolatków są lepsze niż w 40 krajach, a gorsze od wyników 28 krajów.

W dziedzinie matematyki Litwa plasuje się na miejscu 32-37, według rozumowania w naukach przyrodniczych – na miejscu 30-33 razem z Hiszpanią, Węgrami, Rosją i innymi krajami.

W roku 2015 pod względem umiejętności czytania Litwa plasowała się na 39. miejscu z 70, według piśmienności w naukach przyrodniczych – na 36-38 miejscu, wynik matematyczny był podobny – 36. miejsce.

Jak podkreślili badacze, w porównaniu z wynikiem z roku 2015 Litwa wspięła się o 4 punkty, w porównaniu z rokiem 2009 – o 9 punktów.

Jak stwierdziła członkini zarządu OECD PISA Rita Dukynaitė, mimo że chłopcy wciąż jeszcze „wykazują niższe wyniki” niż dziewczynki, oderwanie między piętnastolatkami różnych płci znacznie się zmniejszyło.

Jak wynika z badania, dziewczynkom łatwiej przychodzi znalezienie informacji, przemyślenie jej i zrozumienie. W tym przypadku Litwa nie jest wyjątkiem, we wszystkich krajach umiejętności czytania wśród dziewcząt są lepsze niż wśród chłopców.

„Aż 25 proc. chłopców więcej uważa, że czytanie jest stratą czasu, 19 proc. chłopców więcej czyta tylko wtedy, kiedy potrzebuje jakiejś informacji i 17 proc. więcej chłopców czyta tylko wtedy, kiedy musi” – podsumowała Rita Dukynaitė.

Tymczasem co najmniej piąta część ankietowanych dziewczyn wskazała, że czytanie jest jednym z ich ulubionych zajęć.

PODCASTY I GALERIE