• Litwa
  • 6 grudnia, 2016 14:37

Badanie PISA: Umiejętności litewskich piętnastolatków nieco gorsze

Umiejętności litewskich piętnastolatków w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji są gorsze niż przed trzema laty - wynika z międzynarodowego badania PISA koordynowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Z kolei umiejętności matematyczne zostały ocenione podobnie jak w poprzednim teście.

BNS
Badanie PISA: Umiejętności litewskich piętnastolatków nieco gorsze

Fot. Archiwum

Z ponad 70 krajów i regionów, które wzięły udział w badaniu, litewscy piętnastolatkowie według rozumowania w naukach przyrodniczych zajmują 36-38 pozycję, według umiejętności czytania i interpretacji – 39, według umiejętności matematycznych – 36.

W 2015 roku kompetencje w zakresie nauk przyroniczych oceniono na 475 punktów (w 2012 – 496), czytania – 472 punkty (w 2012 – 477), matematyki – 478 punktów (w 2012 – 479). Zdaniem badaczy zmiany są statystycznie nieistotne.

Najlepsze wyniki zademonstrowali piętnastolatkowie z Singapuru.

Na badanie składają się zadania dla uczniów, oraz ankiety wypełniane przez ich rodziców, nauczycieli, kierowników szkół.

Dr Rita Dukynaitė, członek zarządu OECD PISA podkreśliła, że celem badania jest ustalenie, jak wiedza jest wykorzystywana w przełożeniu na sytuacje życiowe.

W badaniu PISA w roku 2015 wzięło udział 6525 pięstnastolatków z 311 szkół litewskich, polskich i rosyjskich na Litwie.

PODCASTY I GALERIE