• Litwa
  • 30 września, 2013 7:30

Badania: Społeczeństwo litewskie jest nietolerancyjne wobec mniejszości

W ciągu ostatnich lat na Litwie polepszyła się sytuacja prawna i polityczna , ale nadal jest odczuwalna nietoleracja wobec wszelkich mniejszości, tak wynika z najnowszych badań niezależnego ośrodka badawczego „Demos” z Wielkiej Brytanii.

BNS
Badania: Społeczeństwo litewskie jest nietolerancyjne wobec mniejszości

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Z badań wynika, że Litwini są bardziej aktywni społecznie i obywatelsko. W roku 1999 Litwa pod tym względem wyprzedzała tylko Rumunię, natomiast obecnie Litwa wyprzedziła takie kraje, jak Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Węgry i Polska.

Litwa poprawiła sytuację pod względem wolności i podstawowych praw. Uległa polepszeniu również sytuacja z korupcją. Obywatele są bardziej aktywni na wyborach.

Niestety litewskie społeczeństwo nadal jest nietolerancyjne wobec mniejszości. Większość badanych odpowiedziało, że nie chciałoby mieszkać w sąsiedztwie muzułmanów, Żydów, Romów oraz osób homoseksualnych.

PODCASTY I GALERIE