• Litwa
  • 19 czerwca, 2017 15:12

Ažubalis i Kasčiūnas: Komunistyczna Partia Litwy była organizacją przestępczą

Posłowie konserwatyści Audronius Ažubalis i Laurynas Kasčiūnas chcą, aby Komunistyczna Partia Litwy była uznana za organizację przestępczą.

BNS
Ažubalis i  Kasčiūnas: Komunistyczna Partia Litwy była organizacją przestępczą

Fot. Antoni Radczenko

W projekcie rezolucji pisze się, że czasie sowieckiej okupacji 1940-41 i 1944-90 „Komunistyczna Partia Litwy była integralną częścią komunistycznej Partii ZSRR i odegrała główną role wprowadzając na Litwie dyktaturę oraz ustrój represyjny, dlatego jest współodpowiedzialna za wyrządzone szkody i przestępstwa”.

W 1998 r. Sejm uznał KGB, NKWD, MGB za organizacje przestępcze. Jednak partia komunistyczna na listę nie trafiła. Zdaniem posłów to był błąd.

W poprzednich kadencjach konserwatyści kilkakrotnie próbowali przyjąć odpowiednią rezolucję, ale zawsze spotykali się z protestem socjaldemokratów, którzy częściowo są spadkobiercami Komunistycznej Partii Litwy.

W okresie międzywojennym Komunistyczna Partia Litwy działała w konspiracji. Po okupacji Litwy przez sowietów Komunistyczna Partia Litwy stała się częścią WKP (b)

W 1989 Komunistyczna Partia Litwy pod przewodnictwem Algirdasa Brazauskasa ogłosiła wystąpienie z KPZR, a w 1990 przekształciła się w Litewską Demokratyczną Partię Pracy, która później połączyła się z socjaldemokratami.

Z kolei Komunistyczna Partia Litwy na tzw. platformie moskiewskiej istniała legalnie w latach 1990–1991 pod kierownictwem Mykolasa Burokevičiusa, dopóki nie zakazano jej działalności jako sprzecznej z litewską racją stanu. Obecnie jako organizacja nielegalna wchodzi w skład Związku Partii Komunistycznych – Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

PODCASTY I GALERIE