• Litwa
  • 1 sierpnia, 2018 13:08

Ažubalis i Kasčiūnas chcą uznać Komunistyczną Partię Litwy za organizację przestępczą

Uznanie Komunistycznej Partii Litwy za organizację przestępczą byłoby aktem sprawiedliwości historycznej – przekonują posłowie Audronius Ažubalis i Laurynas Kasčiūnas, którzy przygotowali odpowiedni projekt.

Ažubalis i Kasčiūnas chcą uznać Komunistyczną Partię Litwy za organizację przestępczą

Fot. BNS/Lukas Balandis

Zgodnie z projektem osoby, które zajmowały stanowiska kierownicze w partii komunistycznej, musieliby o tym informować w deklaracjach wyborczych oraz w trakcie uczestniczenia w konkursach na służbę państwową i dyplomatyczną. Gdyby wyszło na jaw, że osoba ukrywała ten fakt, to byłaby niezwłocznie zwolniona ze służby.

W projekcie pisze się, że Komunistyczna Partia Litwy w latach 1940-41 i 1944-90 „w okupowanej przez ZSRR Litwie wprowadziła dyktaturę”.

„Teraźniejsze społeczeństwo potrzebuje prawdy“ – w ten sposób skomentował projekt Ažubalis.
Kasčiūnas dodał, że projekt dotyczy tylko osób, które zajmowały wysokie stanowiska w partii.
„Cała partia komunistyczna ma zostać uznana za organizację przestępczą, ale konsekwencje mają dotyczyć tylko wysokiej rangi funkcjonariuszy” – wytłumaczył polityk.

PODCASTY I GALERIE