• Litwa
  • 13 grudnia, 2016 15:06

Aż 87 proc mieszkańców troszczy się o ekologię

Ponad jedna trzecia mieszkańców Litwy uważa, że posiada świadomość ekologiczną i odpowiednio stara się chronić zasoby naturalne oraz segregować odpady.

Aż 87 proc mieszkańców troszczy się o ekologię

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Badanie, przeprowadzone przez spółkę Vilmorus pokazuje również, że 12,3 proc. osób uważa, że problemy ekologiczne nie są zagadnieniem aktualnym.

37 proc. osób ankietowanych uznało, że posiadają oni świadomość ekologiczną i częściej wybierają produkty mniej szkodliwe dla środowiska oraz segregują odpady. 49,6 proc. mieszkańców uważa siebie za „w jakimś stopniu” świadomych ekologicznie. Ich zachowaniem czasem kierują zasady ochrony środowiska.

„Problemy ekologiczne są szczególne aktualne na skalę globalną. Cieszy nas, że ponad jedna trzecia mieszkańców państwa aktywnie zabiega o to, żebyśmy mieszkali w zdrowszym i czystszym środowisku” – mówi prezydent stowarzyszenia Biodegalai Mindaugas Palijanskas, na którego zlecenie zostało przeprowadzone badanie.

Zauważa on, że kobiety są bardziej zdecydowane w kwestiach działania na rzecz ekologii niż mężczyźni- odpowiednio 41 proc. kobiet i 32,8 proc. mężczyzn uznało, że nabywając produkty kieruje się zasadami ekologicznymi.

Zdecydowanie mniej osób młodych odpowiedziało, że są oni świadomi ekologicznie. To, że problemy ekologiczne są na Litwie aktualne, uważa 88 proc. Są to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem oraz z wyższymi dochodami.

Badanie pokazało, że najmniej świadomi ekologicznie są mieszkańcy Wilna. Tylko 28 proc. mieszkańców stolicy uznało, że problemy ekologiczne są aktualne.

PODCASTY I GALERIE