• Litwa
  • 13 września, 2014 9:27

AWPL zaproponowała jeszcze jeden projekt Ustawy o mniejszościach narodowych

Frakcja AWPL w Sejmie RL zarejestrowała jeszcze jeden projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, który przewiduje szerokie używanie języka mniejszości narodowych w życiu publicznym, dwujęzyczne napisy oraz finansowanie działalności mniejszości narodowych przez samorządy.

BNS
AWPL zaproponowała jeszcze jeden projekt Ustawy o mniejszościach narodowych

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Wcześniej w Sejmie był rozpatrywany inny projekt zgłoszony przez wiceprzewodniczącego Sejmu oraz AWPL Jarosława Narkiewicza, który de facto przywracał obowiązywanie wygasłej w 2010 r. ustawy. W jesiennej sesji litewskiego parlamentu ma odbyć trzecie czytanie tego projektu. Jednak w lipcu br. na wniosek konserwatystów z tego projektu został wykreślony zapis o możliwości zamieszczania dwujęzycznych napisów. Tę inicjatywę konserwatystów praktycznie poparły wszystkie frakcje sejmowe. AWPL będąca jeszcze w koalicji rządzącej skrytykowała swych ówczesnych partnerów koalicyjnych.
„Powstałą większość lewico-prawicy rzeczywiście nie obchodzi sytuacja wielu obywateli Litwy. Odrzucenie Ustawy o mniejszościach narodowych, niechęć do rozpatrzenia, oznacza unikanie rozwiązania problemu. To, że nie dopuszczacie nawet do czytania projektu oznacza, że przeczycie sami sobie, a najważniejsze – oszukujecie obywateli Litwy” – mówił wówczas poseł z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz.

W nowym projekcie AWPL proponuje, aby osoba, która uważa się za mniejszość narodową, mogła publicznie ustnie i pisemnie używać języka mniejszości narodowej; składać zeznania, podania i skargi w swym ojczystym języku, używać go w sądzie. Informacja publiczna również mogłaby być podawana w języku mniejszości narodowej.

W samorządach, w których mniejszości narodowe stanowią nie mniej niż 10 proc., informacja o ochronie zdrowia, bezpieczeństwie publicznym, wyborach będzie można podawać również w języku tej mniejszości. Projekt legalizuje w takich samorządach dwujęzyczne napisy z nazwami ulic oraz miejscowości, a także możliwość finansowania działalności organizacji i wspólnot mniejszości narodowych przez samorządy.

Po tym, jak AWPL opuściła koalicję, przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė powiedziała, że projekt Ustawy o mniejszościach narodowych nie jest projektem priorytetowym.

PODCASTY I GALERIE