• Litwa
  • 19 sierpnia, 2014 17:58

AWPL: Sprawa Niewierowicza nie jest przesądzona

Na mocy podpisanego dekretu prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė zdymisjonowała dzisiaj ministra energetyki Jarosława Niewierowicza. W sprawie AWPL wydała oświadczenie prasowe. Prezentujemy całość:

zw.lt
AWPL: Sprawa Niewierowicza nie jest przesądzona

Fot. Ewelina Mokrzecka

Biuro Prasowe Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) oświadcza, że sprawa ta nie jest jeszcze przesądzona i do 25 sierpnia mogą zapaść inne decyzje. AWPL jest uważana za solidne ugrupowanie polityczne, za jednego z najbardziej godnych zaufania partnerów litewskiej koalicji rządzącej, który wywiązuje się z zobowiązań wobec koalicji i zawsze głosuje zgodnie z osiągniętym uprzednio porozumieniem koalicjantów.

Grybauskaitė zdymisjonowała Niewierowicza

Politolodzy: Wyjście AWPL z koalicji nie zakłóci pracy rządu

Cytacka doprowadziła do największego spięcia w koalicji

Umowa koalicyjna z listopada 2012 roku zakłada, że AWPL ma prawo do obsadzenia stanowisk ministra energetyki, wiceministra energetyki, wiceministra oświaty, rolnictwa i łączności.

Nikt nie ma prawa dokonywania zmian w umowie koalicyjnej: ani prezydent, ani żaden z liderów partii wchodzącej w skład koalicji, nawet tej największej – może to uczynić jedynie rada polityczna koalicji rządzącej. Nikt też nie ma prawa wydawać opinii o kandydatach danej partii (tym bardziej nieobiektywnych). Ocena kandydatów jest prerogatywą organów naczelnych partii zgłaszającej tych kandydatów. Nieprzestrzeganie tych zasad i ich łamanie może świadczyć o naruszaniu europejskiej kultury politycznej czy też jej braku.

Przedstawiciele AWPL w rządzie – ministrowie, wiceministrowie – są osobami o wysokiej kompetencji, co szeroko uznają specjaliści. Nie było więc i nie ma żadnych powodów – ani prawnych, ani innych, ażeby podważyć prawo parlamentarnej partii – AWPL – do obsadzenia stanowisk przez osoby, które uzyskały zaufanie organów naczelnych partii.

Powszechnie wiadomo, ze AWPL działa wyłącznie na zasadach uczciwej działalności, jej członkowie nigdy nie dopuścili się żadnych nadużyć czy też korupcji. Aczkolwiek należy ubolewać, że skandale korupcyjne dość często zdarzają się na scenie politycznej naszego kraju.

Wszystko wskazuje na to, że również określona grupa interesów skupiona wokół byłych przedstawicieli partii konserwatywnej mogła być zainteresowana odsunięciem czy niedopuszczeniem do objęcia stanowisk przez przedstawicieli AWPL, którzy nie mają żadnych powiazań z biznesem i cieszą się nienaganną reputacją. Dziś trudno do końca stwierdzić, co było główną przyczyną ataku na wiceminister energetyki Renatę Cytacką: czy wspomniany brak kultury politycznej, czy interesy skorumpowanych grup.

Biuro Prasowe AWPL oświadcza, że partia nadal zamierza uczciwie pracować dla dobra każdego obywatele w naszym kraju. Niewykluczone, że po 25 sierpnia premier kraju w porozumieniu z AWPL ponownie zgłosi kandydaturę Jarosława Niewierowicza na stanowisko ministra energetyki.

PODCASTY I GALERIE