• Litwa
  • 28 listopada, 2017 13:40

Audytorzy negatywnie oceniają optymalizację sieci szkół

Wynagrodzenia nauczycieli nie wzrosną nawet po wprowadzeniu etatowego wynagrodzenia, jeżeli optymalizacja sieci szkół będzie przebiegała w takim tempie jak dotąd – twierdzą audytorzy z Kontroli Państwowej.

BNS
Audytorzy negatywnie oceniają optymalizację sieci szkół

Fot. Roman Niedźwiecki

,,W związku z tym, że samorządy nie podejmują kroków reorganizacji sieci placówek oświatowych z uwzględnieniem zmniejszającej się liczby uczniów, dyrektorzy szkół nie mogą zapewnić odpowiednich wynagrodzeń nauczycielom. Jeżeli optymalizacja sieci szkół będzie przebiegała w takim tempie, jak dotąd, wynagrodzenia nauczycieli nie zwiększą się nawet po wprowadzeniu etatowego wynagrodzenia, ponieważ nie będzie odpowiedniej ilości godzin lekcyjnych” – we wtorek ogłosili audytorzy.

Podczas oceny kształcenia ogólnego, audytorzy stwierdzili również, że cel poprawy jakości osiągnięć uczniów pozostaje jedynie celem ,,na papierze”.

,,Ministerstwo powinno zapewnić, aby reorganizacja sieci szkół była ukierunkowana na poprawę wyników uczniów” – napisano.

Ponadto podczas audytu wyjaśniono, że małe placówki oświatowe nie mogą zaspokoić potrzeb uczniów, a samorządy zwlekają z ich restrukturyzacją.

PODCASTY I GALERIE