• Litwa
  • 16 lutego, 2020 6:02

Andrzej Duda złożył życzenia z okazji Dnia Niepodległości Litwy

Prezydent RP Andrzej Duda złożył życzenia z okazji Dnia Niepodległości Litwy prezydentowi Litwy Gitanasowi Nausėdzie oraz wszystkim mieszkańcom Litwy.

prezydent.pl
Andrzej Duda złożył życzenia z okazji Dnia Niepodległości Litwy

Fot. Roman Niedźwiecki

„Z ogromną satysfakcją odnotowuję dynamiczny rozwój relacji polsko-litewskich na niwie dwustronnej oraz wielostronnej. Na wszystkich poziomach tej współpracy wsparcie i osobiste zaangażowanie Pana Prezydenta odgrywa rolę kluczową. Polska i Litwa ściśle współdziałają w dziedzinach istotnych dla wzmocnienia pozycji naszego regionu oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa zarówno w wymiarze militarnym, jak i energetycznym. Jesteśmy bliskimi i zaufanymi partnerami w ramach NATO, którzy aktywnie współpracują na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu. Bardzo się cieszę, że tegoroczne spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki w Wilnie będzie okazją do wspólnego świętowania 30. rocznicy odnowienia niepodległości Republiki Litewskiej” – pisze Andrzej Duda.

W swojej depeszy gratulacyjnej prezydent RP dodał, że Polskę i Litwę łączą też zbieżne interesy w ramach Unii Europejskiej, a także wspólne wysiłki na rzecz rozwijania potencjału regionu Europy Środkowo-Wschodniej w ramach coraz prężniej działającej Inicjatywy Trójmorza.

„Ufam i liczę na dalszy intensywny dialog Polski i Litwy z korzyścią dla naszych krajów i narodów. Moja niedawna wizyta w Wilnie, w czasie której omówiliśmy najważniejsze zagadnienia agendy bilateralnej oraz wspólnie oddaliśmy hołd bohaterom – uczestnikom Powstania Styczniowego – stanowi potwierdzenie polsko-litewskiego partnerstwa oraz jest wyrazem bogatego dziedzictwa kulturalno-historycznego, które wspólnie chcemy pielęgnować” – podsumował depeszę prezydent.

PODCASTY I GALERIE