• Litwa
  • 11 lipca, 2013 16:17

Amnesty Intenational: Litewska prezydencja w UE ma zapewnić rozliczenie naruszeń praw człowieka

Wraz z przejęciem przez Litwę prezydencji w Radzie UE, Amnesty International przekazała dzisiaj (11 lipca) w Wilnie swoje rekomendacje premierowi Alminasowi Mačiulisowi. Organizacja zwraca się do prezydencji o podjęcie w kluczowych obszarach zdecydowanych kroków, by zademonstrować zaangażowanie UE w ochronę praw człowieka w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

amnesty.org.pl
Amnesty Intenational: Litewska prezydencja w UE ma zapewnić rozliczenie naruszeń praw człowieka

Fot. BFL/Tomas Lukšys

,,Litwa musi kontynuować wysiłki irlandzkiej prezydencji w celu wzmocnienia działań UE w obszarze praw człowieka wewnątrz samej Unii” – powiedział Nicolas Beger, Dyrektor Biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich.

Istnieje kilka problemów, które nie zostały rozwiązane na poziomie UE. Są to na przykład: walka z dyskryminacją Romów, przestrzeganie praw migrantów i uchodźców oraz rozliczenie odpowiedzialności za współudział w prowadzonym przez Stany Zjednoczone programie tajnych więzień CIA.

Rekomendacje Amnesty International wzywają prezydencję do zajęcia się dyskryminacją mniejszości w Europie. Romowie napotykają na ograniczenia w dostępie do prawa do mieszkania, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i edukacji. Wnioski Rady dotyczące Romów dostarczą Litwie okazji do zajęcia zdecydowanego stanowiska w celu zapewnienia, że rozwiązanie problemów integracji mniejszości romskiej zależy od podejścia opartego na prawach człowieka.

Polityka i praktyka kontroli granic wciąż narażają na niebezpieczeństwo migrantów, osoby, które poszukują azylu, i uchodźców. Ostatni raport Amnesty International o Grecji ujawnił szokujące przypadki łamania praw człowieka, które mają miejsce na granicy zewnętrznej UE. Litewska prezydencja musi zapewnić, że UE i państwa członkowskie są pociągane do odpowiedzialności za sposób, w jaki kontrolują granice. Prezydencja powinna prowadzić debatę na temat nowego podejścia do odpowiedzialności dzielonej przez Unię Europejską i inne regiony.

Zdecydowanej większości państw UE nie udało się publicznie potwierdzić lub w pełni zbadać ich zaangażowania w programy nielegalnego transferu i tajnych więzień CIA. Trwające w niektórych krajach śledztwa borykały się z opóźnieniami lub problemami, pozostawiając ofiary bez skutecznego zadośćuczynienia. Amnesty International wzywa litewską prezydencję do wykorzystania zbliżającego się we wrześniu przeglądu raportu Parlamentu Europejskiego na ten temat, aby w pełni wdrożyć jego zalecenia i zapewnić postępy śledztwa na poziomie krajowym i europejskim.

Rekomendacje podkreślają także sprawy kilku więźniów sumienia i osób, którym w różnych częściach świata grozi niebezpieczeństwo. Członkowie i sympatycy Amnesty International w całej Europie będą prowadzili kampanię, naciskając litewską prezydencję, by wykorzystała pozycję UE i zajęła się tymi sprawami. Przykładem jest Azza Sulejman, egipska aktywistka brutalnie pobita w grudniu 2011 roku przez żołnierzy podczas protestów na Placu Tahrir. Podczas obecnych niepokojów politycznych w Egipcie protestujące kobiety wciąż spotykają się z przemocą 

PODCASTY I GALERIE