• Litwa
  • 26 maja, 2014 14:24

Ambasador Polski spotkał się z lotnikami misji Air Policing

Ambasador Jarosław Czubiński spotkał się 25 przebywającymi w Wilnie przedstawicielami Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 5, który obecnie pełni dyżur w bazie Sił Powietrznych Litwy w Szawlach.

Ambasador Polski spotkał się z lotnikami misji Air Policing

Fot. wilno.msz.gov.pl

Grupie tej przewodził dowódca PKW, ppłk pil. Krzysztof Stobiecki. Jest on doświadczonym pilotem – posiada mistrzowską klasę pilota wojskowego i uprawnienia instruktora we wszystkich warunkach. W powietrzu spędził 1400 godzin na samolotach TS-11, Mig-21, MiG-29. W 2012 r. brał udział w PKW Orlik 4 jako zastępca Dowódcy Kontyngentu.

Polski Kontyngent Wojskowy ORLIK 5 od 1 maja pełni dyżur w Baltic Air Policing. Misja będzie trwała cztery miesiące – do 31 sierpnia. Jest to już piąty udział Polaków w tej misji. Wcześniej uczestniczyli w niej w roku 2006, 2008, 2010 i 2012. PKW liczy ok. 100 żołnierzy i pracowników wojska.

Głównym celem misji jest patrolowanie i niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych występujących podczas lotu.

PODCASTY I GALERIE