• Litwa
  • 17 lipca, 2018 18:07

Ambasador Litwy w Warszawie kończy pracę

Jesienią zajdzie zmiana na stanowisku ambasadorów Litwy w Polsce i Austrii.

zw.lt
Ambasador Litwy w Warszawie kończy pracę

Fot. FB/Lietuvos ambasada Lenkijoje / Ambasada Litwy w Polsce

Kadencja Ambasador RL w Warszawie Šarūnasa Adomavičiusa zakończy się z dniem 7 listopada, Lorety Zakarevičienė Ambasador Litwy w Wiedniu – z dniem 10 października.

Z dniem 5 sierpnia zostanie odwołana ambasador Litwy w Szwajcarii Walentina Zeitler. Ambasada Litwy w Szwajcarii zostanie zlikwidowana.

Rozwiązanie umów z Adomavičiusem i Zeitler nastąpi w związku z osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego. Zakarevičienė otrzyma posadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

PODCASTY I GALERIE