• Litwa
  • 19 marca, 2020 13:52

Ambasador Litwy przy UE. Co w obliczu koronawirusa robi Unia?

Jak walczyć z gospodarczymi skutkami pandemii? Francja uruchomi 45 miliardów euro, Hiszpania - 200 miliardów euro, Wielka Brytania - 330 miliardów funtów, aby ograniczyć wpływ koronawirusa na gospodarkę. Środki te trafią m. in. na odroczenie płatności podatkowych, pomoc dla sektora lotniczego oraz hotelarsko-gastronomicznego, wakacje podatkowe dla firm oraz wsparcie dla małych przedsiębiorstw. Nie każdy kraj natomiast ma predyspozycje, by ratować gospodarkę, dlatego z pomocą przychodzi UE.

Renata Butkiewicz
Ambasador Litwy przy UE. Co w obliczu koronawirusa robi Unia?

Ambasador Litwy przy UE Jovita Neliupšienė

Jaki jest cel unijnej inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa? – mobilizacja wszystkich istniejących unijnych zasobów budżetowych, czyli przekierowanie funduszy spójności tam gdzie są one najbardziej potrzebne. Koszty opieki zdrowotnej będą kwalifikować się do zwrotu. Państwa członkowskie będą mogły wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na inwestycje w systemy opieki zdrowotnej: zakup sprzętu medycznego i ochronnego, profilaktykę chorób, e-zdrowie, wyroby medyczne, m. in. respiratory i maski.

Będziemy mogli też wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aby pomóc przedsiębiorstwom poradzić sobie z szokiem finansowym.

O skoordynowanej reakcji UE na epidemię koronawirusa, specjalnych korytarzach transportowych dla dostawców oraz incydencie na polsko-niemieckiej granicy rozmawiamy z Ambasador Litwy przy UE w Brukseli Jovitą Neliupšienė.

———–

– ,,Działania mające powstrzymać koronawirusa będą skuteczne tylko wówczas, jeśli będą skoordynowane” – zaznaczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Zatem jak z wirusem walczy Unia?

– Podejmowane są różne środki. W reakcji na kryzys UE zdecydowała się na większe i szybsze inwestycje w stworzenie szczepionki, lepszą diagnostykę. W tym celu zostaną wykorzystane pieniądze z tzw. programów horyzontalnych. Pakiet gospodarczy obejmuje wsparcie dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem drobnych i średnich spółek, zwłaszcza w branży turystycznej, pomoc dla sektora lotniczego. W trybie natychmiastowym przyjmowane są poprawki do aktów prawnych. Dotychczasowe surowe reglamentacje na rynku lotniczym wprowadzono specjalnie na korzyść podróżujących, dlatego akty prawne wymagają bieżących zmian, by zamortyzować straty ponoszone przez linie lotnicze. Kolejnym ważnym aspektem jest umożliwienie krajom członkowskim udzielania wsparcia dla przedsiębiorstw krajowych. Grupy robocze w Brukseli usiłują też zmienić akty prawne regulujące korzystanie z Funduszu Spójności oraz innych funduszy, by móc te pieniądze przeznaczyć na sektor zdrowotny. Unia zamyka granice zewnętrzne, by kontrolować sytuację.

– Tylko swobodny przepływ towarów może zagwarantować dostępność towaru. Kiedy zostaną wytyczone specjalne korytarze transportowe, by ułatwić ruch ciężarówek?

– Wszyscy się spodziewamy, że to się stanie jak najszybciej i zostanie zapalone zielone światło dla przewozu towarów. To wymaga skoordynowanych działań na poziomie unijnym. W tym wypadku konieczne będzie wyznaczenie priorytetów korzystania z zielonych korytarzy, m. in. dostawa sprzętu medycznego, leków, szybko psujących się artykułów.

– Najważniejsze jest przestrzeganie zasad kwarantanny. Państwa członkowskie zamykają też granice przed koronawirusem. Jednak dochodzi do incydentów, tak jak na granicy polsko-niemieckiej z udziałem Litwinów. Czy możemy się spodziewać kolejnych tak ostrych reakcji, ilu obywateli naszego kraju utknęło za granicą?

– Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, z informacji zebranych ze wszystkich litewskich placówek dyplomatycznych na całym świecie, na pomoc w powrocie do domu czeka kilka tysięcy Litwinów. Sytuacja jest skomplikowana i bardzo szybko się zmienia, a w tak niedogodnych warunkach wzrasta napięcie, niepokój i wówczas dochodzi do nieporozumień. Chciałabym prosić wszystkich czekających na powrót na Litwę o śledzenie informacji MSZ-tu, gdzie na bieżąco zjawia się informacja o możliwości powrotu do domu promem, pociągiem czy też organizowania konwojów autobusów. MSZ, a także inne instytucje dokładają wszelkich możliwych starań, by umożliwić obywatelom Litwy szybki i bezpieczny powrót do domu. 

PODCASTY I GALERIE