• Litwa
  • 13 czerwca, 2015 10:05

Ambasador Litwy popiera walkę o prawa homoseksualistów

Ambasador Litwy w Warszawie Šarūnas Adomavičius podpisał się pod listem poparcia dla planowanej na sobotę 13 czerwca Parady Równości. Stało się tradycją, że to ważne dla społeczności LGBT wydarzenie wspierają ambasadorzy państw zachodnich. Jak co roku dołączył do nich przedstawiciel Republiki Litewskiej. W 2013 i 2014 r. Paradę Równości wspierała osobiście ambasador Loreta Zakarevičienė.

Tomasz Otocki
Ambasador Litwy popiera walkę o prawa homoseksualistów

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

„Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) w Polsce. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych wartości, pielęgnowanych przez wspólnotę idei, jaką jest Unia Europejska i Rada Europy, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans” – piszą przedstawiciele dyplomatyczni 33 krajów.

„Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi w rządach i organizacjach pozarządowych, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz zapobieganie dyskryminacji motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa osób LGBTI są prawami człowieka i każdy powinien ich bronić”- możemy przeczytać w komunikacie wydanym przez placówki dyplomatyczne.

Swoje podpisy złożyli m.in. ambasadorzy Australii, Argentyny, Belgii, Niemiec, Holandii, Włoch, Portugalii, USA, Wielkiej Brytanii czy RPA. Wśród sygnatariuszy deklaracji zabrakło przedstawicieli państw posowieckich, a także pozostałych dwóch krajów bałtyckich: Łotwy (której minister spraw zagranicznych Edgars Rinkēvičs dokonał w 2014 r. coming outu) oraz Estonii (która w ubiegłym roku zalegalizowała jednopłciowe związki partnerskie).

Ambasada Litwy nie zgodziła się na udzielenie portalowi zw.lt komentarza na temat wsparcia ambasadora Adomavičiusa dla Parady Równości.

PODCASTY I GALERIE