• Litwa
  • 27 grudnia, 2016 13:36

Adamkus otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego

Były prezydent Litwy Valdas Adamkus odebrał regalia przyznanego mu tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Wileńskim.

BNS
Adamkus otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

Adamkus w przemówieniu podkreślił wkład uczelni we wspólne tworzenie państwa litewskiego i zaznaczył, że to właśnie naukowcy sławią Litwę w świecie.

Tytuł Adamkusowi został nadany jeszcze w 1989 roku, ale wówczas odebrał tylko dyplom.

Valdas Adamkus współpracował z uniwersytetem kiedy pełnił obowiązki koordynatora spraw ochrony środowiska w krajach bałtyckich w fundacji amerykańskiej.

Jest to akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

Valdas Adamkus urodził się w Kownie w 1926 roku. W 1944 r. wyemigrował na Zachód. Od 1949 r. mieszkał w Stanach Zjednoczonych.
Na emigracji był zaangażowany w działalność na rzecz społeczności litewskiej. W 1951 założył klub sportowy dla mniejszości litewskiej pod nazwą Lituanica. Był aktywnym organizatorem demonstracji i petycji przeciwko zniewoleniu Litwy, w latach 1961–1964 wchodził w skład zarządu Lithuanian-American Community, działał również w innych litewskich emigracyjnych organizacjach pozarządowych.

W 1983 zorganizował światowe zawody sportowców litewskich. Był aktywnym członkiem Partii Republikańskiej.

Po odzyskaniu niepodległości wrócił na Litwę.

Był prezydentem Litwy w latach 1998-2003 oraz 2004-2009.

PODCASTY I GALERIE