• Litwa
  • 15 września, 2016 11:46

Adamkus i Kwaśniewski w Wilnie o wizji Europy

We czwartek w Wilnie odbywa się konferencja "Zjednoczona, wolna i pokojowa Europa 2040" poświęcona 25-leciu międzynarodowego uznania odrodzonego państwa litewskiego i członkostwa Litwy w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydenci Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski wzięli udział w dyskusji "Region, Europa i szerzej".

Małgorzata Kozicz
Adamkus i Kwaśniewski w Wilnie o wizji Europy

Fot. Joanna Bożerodska

„Byłem nie tylko świadkiem, ale bezpośrednim uczestnikiem litewskiej drogi do Unii Europejskiej i NATO, wspierałem Litwę w jej międzynarodowych aspiracjach. Dzisiaj mamy te same gwarancje bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że dla naszej części świata członkostwo w tych organizacjach to kwestia „być albo nie być”” – powiedział były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

Jako największe sukcesy swojej dziesięcioletniej prezydencji Kwaśniewski wymienił uchwalenie w 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji Rzeczyspospolitej Polskiej, którą wcześniej w referendum poparli obywatele Polski, wejście polski do NATO i Unii Europejskiej.

„Był to przede wszystkim postęp cywilizacyjny, gdyż członkostwo w Unii Europejskiej oferuje obywatelom pokój, bezpieczeństwo, postęp gospodarczy i społeczny. Moim zdaniem ważniejsze od wspólnego rynku i otwarcia granic jest jednak wielka idea zjednoczenia, pojednania Europy, która zwłaszcza dzisiaj powinna być nadrzędną wartością” – zauważył Kwaśniewski.

Prezydent mówił także o wsparciu Polski i Litwy dla aspiracji demokratycznych Ukrainy. Jego zdaniem dzisiaj można mówić zaledwie o połowicznym sukcesie tego państwa na drodze do demokratyzacji.

Prezydent Valdas Adamkus wspominał, że litewska droga do członkostwa w strukturach międzynarodowych obfitowała we wzloty i upadki.

„Zawsze wierzyliśmy w wolność, wierzymy w nią teraz i robimy wszystko, by ochronić wolność w przyszłości. Litwa w ciągu 25 lat udowodniła reszcie świata, że możemy być godnym członkiem wspólnoty międzynarodowej i żyć według zasad wolności”.

Adamkus mówił nie tylko o wsparciu, które jako prezydent ubiegającego się o członkostwo w UE i NATO kraju otrzymał od prezydenta sąsiedniego kraju – Kwaśniewskiego. Przypomniał też mediacje obu prezydentów w sprawie Ukrainy podczas Pomarańczowej Rewolucji, wielogodzinne negocjacje i trudne rozmowy.

„Dzięki dużej determinacji i otwartemu myśleniu można osiągnąć to, co wielu wydaje się niemożliwe” – podkreślił były prezydent Litwy.

Mówiąc o przyszłości Ukrainy i całego regionu prezydenci podkreślili, że największe zagrożenie nadal stanowi Rosja.

„Rosja ewidentnie dąży do odbudowania swojej strefy wpływów, i to nie tylko z czasów Związku Radzieckiego, lecz także sprzed wielu wieków. Państwa bałtyckie są w tej sytuacji mniej zagrożone – jesteście już po drugiej stronie rzeki jako członkowie NATO, ale Ukraina nadal odczuwa presję. Rosja traktuje Ukrainę jako sztuczne państwo i sztuczny naród, co oczywiście jest myśleniem błędnym, Rosjanom pomaga jednak uzasadnić ich działania. Dzisiaj musimy jasno powiedzieć Rosji, że chcemy planu pokojowego. Chodzi nie tylko o porozumienia z Mińska, ale nową wizję pokoju, która pomoże w ustabilizowaniu sytuacji w regionie” – uważa Kwaśniewski.

Pytani o przyszłość Europy prezydenci zgodzili się, że powinna ona pozostać zjednoczona.

„Sytuacja w Europie jest dzisiaj skomplikowana, wręcz dramatyczna. Uważam, że powinniśmy kontynuować walkę o te wartości, które tworzą Unię Europejską, zapewniają jej postęp, bezpieczeństwo, otwarte granice, ponieważ Unia jest najlepszym historycznym przykładem europejskiej integracji. Nie mówię tu o szczegółach, biurokracji, działaniu instytucji, bo to wszystko można łatwo zmienić. Ale fundamentalne rzeczy powinny pozostać i mam nadzieję, że wrócimy do tych podstawowych wartości” – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

„Polska jest naszym najbliższym sąsiadem. Nie mówię dzisiaj o historii, która łączy nas od wieków, ale o tym, co nas jeszcze czeka w przyszłości. Bycie razem to jedyna droga w obliczu naszego dużego sąsiada, Rosji. Wierzę, że receptą na sukces Unii Europejskiej jest zachowanie naszej tożsamości, naszych tradycji, naszych kultur, języków, ale znalezienie wspólnego języka do pracy w zjednoczonej Europie” – podsumował Valdas Adamkus.

PODCASTY I GALERIE