• Litwa
  • 28 grudnia, 2021 16:25

Abramavičius: Litwa nie zamierza stosować się do wszystkich zaleceń przedstawionych przez „Frontex”

Litwa nie zamierza stosować się do wszystkich zaleceń przedstawionych przez Biuro Praw Podstawowych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej "Frontex“ dotyczących polityki zawracania migrantów -oświadczył wiceminister spr. wewn. Arnoldas Abramavičius.

BNS
Abramavičius: Litwa nie zamierza stosować się do wszystkich zaleceń przedstawionych przez „Frontex”

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

„To nie są rekomendacje samej agencji, a jej oddziału. Jako państwo członkowskie przeanalizujemy je. Poza tym mają one charakter zaleceń” – oświadczył polityk.

Według wiceministra zalecenia zostaną uwzględnione, o ile nie będą sprzeczne z prowadzoną przez Litwę polityką zawracania migrantów w czasie ataku hybrydowego, stanu wyjątkowego czy sytuacji ekstremalnej. Biuro Praw Podstawowych agencji Frontex, które dokonało analizy sytuacji migrantów na granicy litewsko-białoruskiej, udzieliło Litwie rekomendacji zmiany polityki zawracania migrantów.

Według biura zebrano dowody na to, że Litwa stosuje praktykę zawracania migrantów, która jest sprzeczna z prawami międzynarodowymi europejskiej konwencji praw człowieka. Ponadto nie ma realnie możliwości zwrócenia się o azyl na oficjalnych przejściach granicznych.

Frontex proponuje Litwie, by nie wysyłała nielegalnych migrantów z powrotem na Białoruś, a odwoziła na przejścia graniczne, gdzie obcokrajowcy mieliby dostęp do procedury azylowej.

Biuro agencji Frontex również stwierdziło, że na Litwie nie działa system identyfikacji osób najbardziej wrażliwych społecznie.

Zwłaszcza niepokojące jest, że wśród zawracanych migrantów mogą być ciężko chorzy, rodzice z małymi dziećmi, osoby w starszym wieku, kobiety w ciąży oraz ofiary handlu ludźmi.

PODCASTY I GALERIE