• Litwa
  • 17 maja, 2013 9:17

A. Šemeta: Podatek od transakcji korzystny dla Litwy

Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (FTT) i dołączenie do europejskiej Unii Bankowej byłoby korzystne dla Litwy – mówi komisarz unijny ds.podatków Algirdas Šemeta. W opinii Šemety, wzmocni to wspólny rynek i ukróci nieodpowiedzialny handel na rynkach finansowych.

BNS
A. Šemeta: Podatek od transakcji korzystny dla Litwy

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Projekt dyrektywy precyzuje zasady, na jakich podatek miałby obowiązywać od 2014 r. Według propozycji Komisji Europejskiej, stawka podatku od obrotu akcjami i obligacjami wyniesie co najmniej 0,1 proc., a od obrotu instrumentami pochodnymi – 0,01 proc. Zachowana zostanie zasada rezydencji podatkowej, co oznacza, że podatek będzie należny, jeśli jedna ze stron transakcji ma siedzibę w kraju członkowskim, gdzie obowiązuje FTT – bez względu na to, gdzie doszło do transakcji.

Podatek będzie pobierany także wówczas, gdy przedmiotem transakcji są papiery i instrumenty finansowe wyemitowane w jednym z krajów członkowskich z FTT, nawet jeśli uczestnicy transakcji nie mają siedzib w tych państwach.

W całej Europie podatek pozwoliłby zebrać rocznie około 30-35 mld euro.

Z kolei powołanie europejskiej Unii Bankowej, przyczyni się do powstania większego nadzoru bankowego na szczeblu unijnym.

Zgodnie z nową propozycją komisji, Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymałby nowe uprawnienia umożliwiające monitorowanie wyników działalności ponad 6 000 banków w strefie euro. Porozumienie w tej sprawie nosiłoby nazwę jednolitego mechanizmu nadzorczego.

PODCASTY I GALERIE