• Litwa
  • 9 stycznia, 2022 9:51

A. Lydeka proponuje złagodzenie procedury uzyskiwania zezwoleń dla cudzoziemców legalnie przebywających w kraju

Liberalny członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Arminas Lydeka proponuje złagodzenie wymogów wobec obywateli państw trzecich, którzy mieszkali na Litwie przez pewien czas i chcą uzyskać zezwolenie na pobyt stały na Litwie.

BNS
A. Lydeka proponuje złagodzenie procedury uzyskiwania zezwoleń dla cudzoziemców legalnie przebywających w kraju

Fot. scanpix.lt/Lukas Balandis

Parlamentarzysta proponuje ustalić, że obywatele państw trzecich mogliby swobodniej podróżować w celach zarobkowych, bez uniemożliwienia im uzyskania zezwolenia na pobyt stały na Litwie w późniejszym czasie.

Obecne prawo stanowi, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt stały na Litwie, jeśli nie opuszcza Litwy lub innego kraju Unii Europejskiej na dłużej niż sześć miesięcy z kolei i nie przekracza 10 miesięcy w łącznym okresie w ciągu pięciu lat.

Parlament proponuje włączenie do tego przepisu klauzuli, zgodnie z którą w wyjątkowych przypadkach czas trwania wyjazdu służbowego nie może być wliczany do wskazangeo okresu podróż.

Według A. Lydeki obywatele państw trzecich z zezwoleniem na pobyt czasowy na Litwie, prowadzący działalność gospodarczą na Litwie, muszą wyjeżdżać służbowo, a ich czas trwania przekracza niekiedy sześć miesięcy w roku.

„Podczas takich podróż służbowych nawiązywane są korzystne relacje biznesowe, zawierane są umowy inwestycyjne, na podstawie których firmy tworzą nowe miejsca pracy, płacą konkurencyjne pensje, płacą podatki do budżetu państwa. Jednak tacy przedsiębiorcy z krajów trzecich nie mogą tego zrobić w celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na Litwie po pięciu lub więcej latach zamieszkiwania na Litwie” – napisane w uzasadnieniu do nowelizacji.

Według inicjatora nowelizacji przedsiębiorcy z państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy na Litwie oraz członkowie ich rodzin „mają interesy osobiste, społeczne, majątkowe i kulturalne oraz zintegrowali się ze społeczeństwem litewskim”.

Poseł na Sejm proponuje ustalić, że nowelizacja wejdzie w życie od lipca przyszłego roku.

PODCASTY I GALERIE