• Litwa
  • 2 marca, 2023 11:13

A. Dulkys o reformie opieki psychiatrycznej

Istotą zmian w reformie opieki psychiatrycznej jest poprawa jakości, zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów – mówi minister zdrowia Arūnas Dulkys.

BNS
A. Dulkys o reformie opieki psychiatrycznej

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

„Istotą zmian jest oczywiście poprawa jakości, zwiększenie efektywności, ograniczenie kosztów tam, gdzie nie przynoszą one możliwych korzyści” – powiedział minister otwierając w czwartek konferencję „Reforma zdrowia psychicznego: kierunki i pożądane zmiany”.

„Wierzę, że decyzje będą podejmowane przy pomocy danych, doświadczeń innych krajów, opinii i potrzeb naszych mieszkańców i specjalistów” – zaznaczył.

Zdaniem ministra widać na Litwie akceptację zmian w zakresie zdrowia psychicznego. Zaznaczył też, że restrukturyzacja systemu odbywa się w oparciu o dobre praktyki i dane.

Jak powiedział na konferencji przedstawiciel Departamentu Zdrowia Psychicznego Ignas Rubikas, głównymi celami reformy jest zmniejszenie do 2030 r. liczby łóżek stacjonarnych psychiatrii o 30%, jednocześnie rozwijając dostępność usług ambulatoryjnych.

Również – zmniejszenie liczby ponownych hospitalizacji z 33% do 22% oraz zmniejszenie liczby samobójstw o ​​40%.

Według Rubikasa, celem reformy jest wzmocnienie orientacji na pacjenta, realizowanie usług opartych na zasadach praw człowieka oraz zmniejszenie dysproporcji regionalnych i innych.

„Przekształcenie usług poprzez wprowadzenie zmian w opiece szpitalnej oraz rozwój usług środowiskowych i ambulatoryjnych. Poprawa jakości poprzez rozwój usług psychospołecznych, opartych na dowodach” – zauważył.

W październiku zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w celu poprawy zdrowia psychicznego młodych ludzi w tym roku rozpocznie się program rozwoju czytelnictwa. Uruchomiony zostanie również program Ambasadorów Zdrowia Psychicznego, którego celem będzie zmniejszenie stygmatyzacji związanej ze zdrowiem psychicznym.

PODCASTY I GALERIE