• Litwa
  • 19 stycznia, 2022 12:35

A. Anušauskas omówił z ambasadorami państw NATO ewentualne dodatkowe środki wzmacniające obronność regionu

W środę Minister Obrony Narodowej Arvydas Anušauskas spotkał się z ambasadorami dziewięciu państw NATO na Litwie i omówił sytuację bezpieczeństwa oraz ewentualne dodatkowe działania wzmacniające obronność regionu.

zw.lt

Zdaniem ministra, w obliczu pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie, Litwa podejmuje dodatkowe działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa kraju na poziomie narodowym, ale obecność sojuszników pozostaje istotnym gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju i regionu.

„Odstraszanie i obrona NATO są bardzo ważne. Jesteśmy wdzięczni aliantom za ich wsparcie – ich wkład w nasze bezpieczeństwo jest ogromny. Obecnie zapraszamy sojuszników do rozważenia możliwości rozszerzenia dotychczasowych środków pomocowych” – powiedział po spotkaniu A. Anušauskas.

Minister komunikował się z ambasadorami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Danii, a także z ambasadorami Niemiec, Belgii, Czech, Holandii i Norwegii rozmieszczających wojska na Litwie w grupie bojowej Frontu NATO Batalionu Sił Zbrojnych.

Po przedstawieniu narodowych środków Litwy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa A. Anušauskas zidentyfikował obszary priorytetowe, w których wsparcie sojuszników jest najważniejsze. Jednym z nich jest rozmieszczenie rotacyjnych zdolności obronnych. Minister podziękował Danii, która w styczniu zdecydowała się na wzmocnienie misji NATO Air Policing w krajach bałtyckich poprzez wysłanie czterech myśliwców F-16, a także o rozmieszczenie na Bałtyku 160-osobowej fregaty.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej