• Litwa
  • 9 października, 2016 6:03

9 października: Obywatele Litwy wybierają Sejm

Mieszkańcy Litwy będą wybierali dzisiaj (9 października) członków litewskiego parlamentu. Do godz. 20 w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza.

zw.lt
9 października: Obywatele Litwy wybierają Sejm

Fot. Ewelina Mokrzecka

Lokale wyborcze będą pracowały od godz. 7 do 21.

W wyborach do sejmu startuje około 1400 kandydatów, którzy tworzą 14 ugrupowań politycznych – 12 partii i dwie koalicje. Aby trafić do parlamentu, partia musi przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy, koalicja – 7-procentowy.

Prawo do głosu ma na Litwie około 2,5 mln obywateli. W wyborach przedterminowych wzięło udział 87 tys. osób.

PODCASTY I GALERIE