• Litwa
  • 6 października, 2015 13:11

85 tys. euro na integrację Ukraińców na Litwie

Rząd zamierza przyznać prawie 85 tysięcy euro na integrację obywateli Ukrainy pochodzenia litewskiego i ich rodzin, którzy przyjadą na Litwę.

BNS
85 tys. euro na integrację Ukraińców na Litwie

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Na integrację z ogólnej kwoty przeznaczy się prawie 66 tysięcy euro, 15 tysięcy – to wydatki na pokrycie kosztów podróży i ubezpieczenie zdrowotne, zaś 4,5 tysiąca euro – na wystawienie niezbędnych dokumentów. Pieniądze te zostaną przyznane z rezerwy rządu.

W chwili obecnej chęć przyjazdu na Litwę zadeklarowało 58 osób. 11 już jest w kraju. Od początku konfliktu na własną rękę na Litwę przeniosło się około 150 obywateli Ukrainy.

PODCASTY I GALERIE