• Litwa
  • 30 grudnia, 2015 16:10

700 litewskich żołnierzy w ,,szpicy” NATO

W 2016 roku Litwa będzie pełniła dyżur w ramach sił szybkiego reagowania, tzw. ,,szpicy'' EU i NATO.

BNS
700 litewskich żołnierzy w ,,szpicy” NATO

Fot. BFL/Inga Juodytė

Wspólnie z żołnierzami z Irlandii, Łotwy, Finlandii i Szwecji, Litwini będą dyżurowali do połowy 2016 roku.

Ministerstwo Ochrony Kraju zapowiada oddelegowanie 700 żołnierzy.

Siły szybkiego reagowania to zaawansowane technologicznie wydzielone oddziały sił zbrojnych NATO, których zadaniem jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza zaś podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego.

Tzw. ,,szpice” składają się z wojsk lądowych, wojsk lotniczych, sił morskich i sił specjalnych, gotowych do przeprowadzenia różnorodnych operacji wojskowych na całym świecie np. ewakuacji a także operacji reagowania kryzysowego. W razie konfliktu zbrojnego na większą skalę będą siłami poprzedzającymi rzut sił głównych.

Siły szybkiego reagowania liczyć mogą do 25 tys. żołnierzy, będą wprowadzone do akcji w ciągu pięciu dni od chwili powiadomienia, gotowe do samodzielnego utrzymywania się w ciągu maksimum 30 dni. ,,Szpice” oparte są o okresowe sześciomiesięczne zmiany.

PODCASTY I GALERIE