• Litwa
  • 22 lipca, 2019 13:53

7 tys. mężczyzn ukaranych za unikanie poboru

7 tysięcy młodych mężczyzn ukaranych w tym roku za unikanie poboru do wojska. Ministerstwo Ochrony Kraju podaje, że co roku liczba takich osób zwiększa się.

BNS
7 tys. mężczyzn ukaranych za unikanie poboru

Fot. Joanna Bożerodska

Dla przykładu w 2016 roku w trybie administracyjnym ukarano 270 mężczyzn, w 2017 5,5 tys., w całym ubiegłym roku 7 400, a w roku bieżacym już 6 800.

Wskazane osoby były karane na różne sposoby – od upomnienia po grzywne pieniężną. Nałożenie kary za unikanie poboru do wojska nie oznacza jednak, że osoba automatycznie zostaje zwolniona od poboru.

W tym roku na listę poborowych wciągnięto 31 tysięcy młodych mężczyzn w wieku 19 – 26 lat. Do służby w wojsku zostanie powołanych ponad 3 800.

PODCASTY I GALERIE