• Litwa
  • 14 stycznia, 2020 8:28

5,3 mln euro wsparcia dla dziecięcych centrum dziennych

Utworzona przez ministersto Opieki Socjalnej i Pracy komisja przeznaczyła 5,3 mln euro placówkom wsparcia dziennego dla dzieci.

BNS
5,3 mln euro wsparcia dla dziecięcych centrum dziennych

Fot. Joanna Bożerodska

Każdy ośrodek otrzymał od 7 do 16 tys. euro na rok.

W takich placówkach dzieci mają możliwość odrobić lekcje czy wziąć udział w procesie edukacyjnym.

Według ministra Linasa Kukuraitisa, tzw. świetlice środowiskowe są niezwykle pomocne szczególnie w przypadku rodzin napotykających trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. Podkreślił, że placówki pracują nie tylko z dziećmi, ale również z ich rodzicami.

Od przyszłego roku zamierza się zmienić model finansowania takich placówek. Dotacje finansowe będą przyznawane nie drogą konkursu, a bezpośrednio samorządom, które z kolei nimi dysponują.

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci mogą zakłądać samorządy, organizacje pozarządowe, wspólnoty religijne czy mieszkańcy.

Na Litwie w ubiegłym roku funkcjonowało 401 takich placówek.

PODCASTY I GALERIE