• Litwa
  • 25 czerwca, 2015 16:25

5. rocznica śmierci Brazauskasa

Przed pięcioma laty odszedł pierwszy prezydent odrodzonej Litwy Algirdas Mykolas Brazauskas. Z tej okazji bliscy i przyjaciele odwiedzili grób prezydenta.

zw.lt

Złożyć kwiaty na cmentarz przyszli premier Algirdas Butkevičius, koledzy partyjni oraz byli współpracownicy, córki Lima i Audronė, a także wdowa po prezydencie.

Algirdas Mykolas Brazauskas urodził się 22 września 1932 roku  w Rakiszkach, a zmarł  26 czerwca 2010 w Wilnie. Został pochowany na Cmentarzu Antokolskim. Wcześniej metropolita wileński Audrys Bačkis nie zgodził się na wniesienie trumny z ciałem prezydenta do katedry wileńskiej na czas uroczystości pogrzebowych.

W okresie ZSRR były działaczem komunistycznym. Na przełomie lat 80-90-tych wsparł niepodległośiowe aspiracje Litwy. Był prezydentem Litwy w latach 1993–1998.

W XXI wieku został premierem Litwy. Te stanowisko piastował premier w latach 2001–2006.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej