• Litwa
  • 20 stycznia, 2020 12:06

Gitanas Nausėda weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Prezydent Gitanas Nausėda po raz pierwszy weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbędzie się w dniach 21–24 stycznia. Prezydent Litwy będzie starał się zwrócić uwagę europejskich decydentów na kwestie związane z wyzwaniami geopolitycznymi, bezpieczeństwem energetycznym i cybernetycznym, demonstracją rosyjskich sił wojskowych oraz konfliktami na Ukrainie i w Gruzji.

BNS
Gitanas Nausėda weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Gitanas Nausėda/Fot. Roman Niedźwiecki

W czasie forum Gitanas Nausėda weźmie udział w obiedzie przywódców państw poświęconym promocji wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej. Prezydent wygłosi przemówienie otwarcia na temat zrównoważonego rozwoju gospodarczego w kontekście zobowiązań dotyczących zmian klimatu. Weźmie także udział w dyskusji przy okrągłym stole „Nieformalne spotkanie liderów światowej gospodarki (IGWEL): wschodząca Europa”.

Jak poinformował Urząd Prezydencki, G. Nausėda będzie akcentować rolę liderów państw europejskich w osiągnięciu pokoju i zachowaniu jednolitości terytorialnej w krajach na wschodzie kontynentu.

W Szwajcarii prezydent Litwy spotka się z premierem Gruzji Giorgim Gacharią, z którym zamierza omówić stosunki dwustronne, ich wzmocnienie w obszarze ekonomicznym, bezpieczeństwo w regionie oraz postępy we wdrażaniu reform. Spotka się również z liderami największej światowej organizacji zrzeszającej dyrektorów korporacyjnych YPO oraz jej litewskimi członkami. Urząd Prezydenta informuje, że G. Nausėda poprze inicjatywę YPO dotyczącą udziału litewskiego jachtu „Ambersail 2” w regatach dookoła świata Ocean Race 2021–2022. 

W planie wizyty prezydenta jest także spotkanie z twórcą forum prof. Klausem Schwabem. Jego tematem będą możliwości współpracy i wkład Światowego Forum Ekonomicznego w utworzenie centrum badań czwartej rewolucji przemysłowej na Litwie.

Gitanas Nausėda spotka się również z prezesem Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej (JBIC) Tadashim Maedą oraz laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robertem J. Shillerem.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 21–24 stycznia. 22 stycznia prezydent opuści je i uda się do Izraela, gdzie weźmie udział w 5 Światowym Forum Holokaustu.

Tegoroczna, 50. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbędzie się pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. Weźmie w niej udział niemal 3 tys. osób ze 177 krajów.

PODCASTY I GALERIE