• Litwa
  • 1 września, 2020 13:31

42 dzieci skorzysta z nauczania domowego

W nadchodzącym roku szkolnym z nauki w warunkach domowych skorzysta 42 uczniów. Jest to pierwszy rok szkolny, w którym dzieci i młodzież na Litwie mają taką możliwość. Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem, nauka w domu jest tożsama z edukacją w szkole.

BNS
42 dzieci skorzysta z nauczania domowego

Fot. Jena Backus/Pexels

Według danych przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu, 20 przyjętych wniosków dotyczy uczniów klas początkowych, natomiast 19 uczniów podejmie naukę w domu zgodnie z podstawowym programem nauczania.

Otrzymano również dwa wnioski o kształcenie domowe dla przedszkolaków oraz jeden wniosek o realizację nauki w domu według programu szkoły średniej.

Łącznie do szkół niepublicznych wpłynęły 23 wnioski, natomiast do publicznych – 19.

Sejm zezwolił na nauczanie w trybie domowym w grudniu ubiegłego roku. Nauka w domu możliwa jest po zawarciu odpowiedniej umowy z wybraną placówką oświatową.

W przypadku wybrania edukacji domowej rodzice, opiekunowie prawni dziecka do 14 roku życia lub dziecko w wieku od 14 do 18 lat zawiera umowę ze szkołą o samodzielne pobieranie nauki w domu.

Szkoła, z którą zawarto umowę o nauczanie domowe ma obowiązek doradztwa w zakresie nauki, dostarczania materiałów dydaktycznych, okresowej oceny postępów i osiągnięć ucznia, a także zapewnienie potrzeby socjalizacji.

PODCASTY I GALERIE