• Litwa
  • 7 stycznia, 2014 11:52

4 proc. skarg o dyskryminację dotyczy narodowości

W ubiegłym roku mężczyźni częściej niż kobiety składali skargi do Urzędu Kontrolera d.s. Równych Możliwości. Ogółem służba otrzymała 262 skargi, a 19 spraw możliwej dyskryminacji zbadała z własnej inicjatywy. 4 proc. wszystkich spraw dotyczyły dyskryminacji na tle narodowościowym.

BNS
4 proc. skarg o dyskryminację dotyczy narodowości

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Jak poinformował Urząd Kontrolera d.s. Równych Możliwości, w roku 2013 placówka otrzymała najwięcej skarg za cały okres swojej działalności.

70 proc. skarg zgłosili mężczyźni, 30 proc. – kobiety. Najwięcej było zgłoszeń dotyczących możliwej dykryminacji ze względu na status społeczny – w tej dziedzinie wiele wniosków dotyczyło zmniejszonych emerytur pracowników statutowych.

14 proc. przeprowadzonych przez służbę dochodzeń dotyczyło możliwej dyskryminacji ze względu na płeć, 12 proc. – ze względu na niepełnosprawność, 9 proc. – na wiek, 4 proc. – na narodowość. 2 proc. skarżyło się na dyskryminację z powodów religijnych, 1 proc. – językowych, kolejny 1 proc. – z powodu przekonań czy poglądów. Nie było ani jednej skargi dotyczącej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

W porównaniu z rokiem 2012 wzrosła liczba skarg na dyskryminację z powodu statusu społecznego, niepełnosprawności, narodowości. Zmniejszyła się liczba zgłoszeń z powodu dyskryminacji ze względu na płeć, język, religię.

PODCASTY I GALERIE