• Litwa
  • 5 czerwca, 2013 11:34

300 mln litów na budowę terminalu w Kłajpedzie. Pożyczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił spółce ,,Klaipėdos nafta“ pożyczkę w wysokości 300 mln litów, które zostaną przeznaczone na budowę terminalu gazu skroplonego w Kłajpedzie.

BNS
300 mln litów na budowę terminalu w Kłajpedzie. Pożyczka  Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Dzisiaj (5 czerwca) prezydent Dalia Grybauskaitė spotkała się z prezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wernerem Hoyerem.

,,Pożyczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego” – powiedziała prezydent.

Pieniądze mają być wykorzystane na budowę terminalu gazu skroplonego w Kłajpedzie.

W opinii prezydent, terminal pozwoli Litwie uniezależnić się od jedynego dostawcy gazu i zmniejszyć jego cenę.

Europejski Bank Inwestycyjny jest własnością 27 państw UE. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i pożycza je, naliczając niskie stopy procentowe, z przeznaczeniem na projekty służące poprawie infrastruktury, dostaw energii lub norm środowiskowych zarówno w UE, jak i w krajach sąsiedzkich lub rozwijających się.

PODCASTY I GALERIE