• Litwa
  • 20 stycznia, 2019 11:28

3 mln euro na projekty kulturowe

Ponad trzy miliony euro Rada Kultury przyznała na projekty promujące kulturę i sztukę. W sumie sfinansowane zostaną 333 inicjatywy w dziedzinie architektury, sztuki, designu, fotografii, literatury, muzyki, cyrku, tańca, teatru i sztuk interdyscyplinarnych.

BNS
3 mln euro na projekty kulturowe

Pisarz Sigitas Parulskis, fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Największa liczba finansowanych projektów pochodzi z dziedziny litewratyury – jest ich 88. Na wydanie książek i innych wydawnictw przeznaczono 444 tys. EUR. 25 tys. euro przeznaczono na wydanie zbioru esejów Sigitasa Parulskisa „Pasażerowie podwójnego dna”, 22 tys. euro – na internetowe pimos literackie „Vilnius review“.

Wśród planowanych wydań są książki Ramutė Skučaitė, Aidasa Marčėnasa, Alysa Balbieriusa, Herkusa Kunčiusa i wielu innych.

Największa suma – 804 tys. euro – została skierowana na 65 projektów muzycznych. 50 tys. euro otrzymał festiwal Banchetto musicale, 48 tys. euro – mistrzostwa Europy instrumentów dętych w Połądze.

a teatr Rada Kultury przeznaczyła 462 tys. euro. Z 48 projektów, którym udzielono wsparcie, będzie inicjatywa rozpowszechniania spektakli zmarłego w ubiegłym roku Eimuntasa Nekrošiusa – 23,5 tys. euro. 29,3 tys. euro przeznaczono na rozpowszechnianie spektakli Oskarasa Koršunovasa w regionach, kolejne 30 tys. euro – na planowaną przez reżysera sztukę „Ryszard III”.

PODCASTY I GALERIE