• Litwa
  • 30 stycznia, 2015 14:42

270 mln euro na walkę z samobójstwami?

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zamierza w tym roku przyznać 270 tysięcy euro dla służb pomocy psychologiczno-emocjonalnej.

BNS
270 mln euro na walkę z samobójstwami?

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W opinii szefa zrzeszenia linii pomocy LEPTA Tomasa Baranovasa jest to kropla w morzu potrzeb, zwłaszcza, że Litwa trwale jest w gronie liderów świata pod względem liczby samobójstw.

Baranovas powiedział w wywiadzie dla Radia ”Znad Wilii”, że pracownicy linii pomocy psychologicznej potrafią odebrać zaledwie 1 na dwanaście telefonów. „Nie zadowala nas taki stan. Miejmy nadzieję, że nie zadowala on także ludzi, którzy żądzą naszym krajem. Choć moim zdaniem Litwa nie ma żadnej skutecznej polityki prewencji samobójstw” – powiedział Baranovas.

PODCASTY I GALERIE