• Litwa
  • 27 listopada, 2021 11:13

27. odsłona konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”

W 27. odsłonie konkursu. „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel” w tym roku nagrodzone zostały 4 szkoły i 83 nauczycieli. 19 pedagogów otrzymało też Medale Komisji Edukacji Narodowej.

zw.lt
27. odsłona konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”

Fot. Liudas Masys

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Najlepsza szkoła, Najlepszy nauczyciel” zostali następujące placówki: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach w kategorii szkół rejonu solecznickiego, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w kategorii szkół miast rejonowych, Gimnazjum w Mickunach w kategorii szkół rejonu wileńskiego i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w kategorii szkół stołecznych.

Szkoły były oceniane według siedemnastu kryteriów. Wśród nich są wyniki uczniów uzyskane na egzaminach państwowych ze wszystkich przedmiotów oraz ilu z nich dostało się na studia. Częściowo kryteria te pokrywają się z ogólnopaństwowym rankingiem czasopisma Reitingai.

W tym roku o najlepszy tytuł szkoły rywalizowało 35 placówek.

Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej” stan polskiej szkoły na Wileńszczyźnie ocenia jako dobry. Jest zdania, że poza dobrymi wynikami nauczania ważne jest to, że polska szkoła prowadzi bardzo ważną pracę wychowawczą uczniów, organizowane są liczne, rozwijające zajęcia pozalekcyjne. „Wartością polskiej szkoły jest z pewnością to bogactwo kulturowe, które daje kształcenie w języku ojczystym” – podkreśla Józef Kwiatkowski.

Fot. Liudas Masys

W organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” podsumowaniu 27. edycji Konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” wziął udział Wiceminister Edukacji i Nauki RP Tomasz Rzymkowski, który pracownikom polskich placówek oświatowych na Litwie wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Lista nauczycieli, którym zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej:

1.       Paweł Stankiewicz

2.       Regina Sawlewicz

3.       Mirosława Salnik

4.       Anna Łastowska

5.       Regina Sinkevičienė

6.       Mirena Garackiewicz

7.       Irina Dawlidowicz

8.       Bożena Szarandina

9.       Waleria Raczyńska

10.   Jadwiga Pumpalavičienė

11.   Żaneta Jankowska

12.   Waleria Adomaitis

13.   Elwira Markiewicz

14.   Wioleta Kuczyńska

15.   Grażyna Klenowska

16.   Jadwiga Ksenzowa

17.   Halina Smykowska

18.   Teresa Bielak

19.   Anna Wankiewicz

PODCASTY I GALERIE